Mirjam de Nijs

Stable

1990

BLUESTONE

22.5"H x 14.5"W x 9.5"D