HITOSHI MORIMOTO

AVAILABLE WORKS

BIZEN VASE

2023

STONEWARE, WOOD FIRED

6"H X 15.75"W X 4"D

HMEA01

BIZEN VASE

2023

STONEWARE, WOOD FIRED

9.5"H X 15"W X 4"D

HMEA02

BIZEN VASE

2023

STONEWARE, WOOD FIRED

16"H X 12"W X 3.5"D

HMEA03