Ludmilla Balkis

Metamorphosis

2023

WHITE SANDED STONEWARE

27.5"H X 8"W X 13.75"D