Ludmilla Balkis

Ama

2023

WHITE SANDED STONEWARE

17.25"H X 16"W X 19.75"D

$9,500