EISUKE MORIMOTO

AVAILABLE WORKS

Bizen Bowl

1998

STONEWARE, WOOD FIRED

6.25"H X 17.25"W X 13"D
16 H X 43.75 W X 33 D CM

EMFM01

Bizen Bowl

1998

STONEWARE, WOOD FIRED

6.25"H X 17"W X 12.5"D
16 H X 43.25 W X 31.75 D CM

EMFM02

Bizen Jar

1998

STONEWARE, WOOD FIRED

10"H X 8.75"W X 8.75"D
25.5 H X 22.25 W X 22. 5 D CM

EMFM03

Bizen Vase

1996

STONEWARE, WOOD FIRED

15.75"H X 15.25"W X 15.25"D
40 H X 38.75 W X 38.75 D CM

EMFM04

BIZEN VASE

1998

STONEWARE, WOOD FIRED

13.5"H X 11.5"D

EMFM05