Ludmilla Balkis

ESTASIA

2023

WHITE SANDED STONEWARE

16.5"H X 27"W X 19"D

LBEA01